Slovenske Konjice: Prenova dela Šolske ulice

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc in predsednik KS Slovenske Konjice Stane Frim sta podpisala gradbeno pogodbo »Modernizacija ceste JP 884511 – Šolska ulica«.

Gre za prenovo Šolske ulice v dolžini 350 metrov, od vile Marije do hišne številke Šolska 20. Dela bodo zajemala izgradnjo nove voziščne konstrukcije, nove površine za pešce, javno razsvetljavo, obnovo vodovoda in ureditev odvodnje zalednih voda (novi jarek, prepusti in kanalizacija). Izvajalec del je  podjetje VOC d.d., ki je bilo izbrano kot najugodnejši izvajalec na javnem razpisu.

Vrednost pogodbenih del znaša 204.000 EUR. Sredstva za investicijska dela na cesti in javno razsvetljavo je zagotovila Krajevna skupnost Slovenske Konjice iz občinskega proračuna, Občina Slovenske Konjice pa je zagotovila sredstva za ureditev odvodnje zalednih voda.

Izvajalec naj bi z deli pričel konec meseca julija in končal do konca novembra 2021.

Vir: Občina Slovenske Konjice