Slovenske Konjice: Rekonstrukcija ceste Vešenik-Gabrovnik-Sv. Barbara

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc je podpisal gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo LC 383051 Vešenik – Gabrovnik – Sv. Barbara. Gre za rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžni cca 700 m po izgradnji sekundarne kanalizacije. Pogodbo je Občina podpisala z izvajalcem del NIVIG d.o.o. iz Šoštanja.

Izvajalec, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, bo v sklopu rekonstrukcije dela voziščne konstrukcije, prilagodil širino vozišča, uredil prečne in vzdolžne sklone, odvodnjavanje ceste, javno razsvetljavo ter postavil cestne grbine za umirjanje prometa.

Dela se bodo pričela še v tem mesecu in bodo dokončana v 90 dneh. Vrednost pogodbenih del znaša 255.899,65 EUR z DDV.

Občina Slovenske Konjice