Gradbena dela na športnem igrišču Zbelovo so zaključena. Igrišče  je dobilo novo podobo z asfaltno preplastitvijo, ter talno obeležbo. Kar se tiče športne opreme je v fazi izvedbe.

Projekt je financiran v okviru participativnega proračuna.

Vir: Občina Slovenske Konjice