Slovensko ljudsko gledališče Celje v novo kurilno sezono z obnovljenim ogrevalnim sistemom

Foto: Slovensko ljudsko gledališče Celje

Slovensko ljudsko gledališče Celje je pričelo z obnovo ogrevalnega sistema, kotlovnice in toplotne postaje, ki naj bi bila končana do sredine septembra. Obnova bo izvedena tudi zaradi uspešne prijave na projekt »Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi v MOC«, ki jim bo zagotovil tudi nepovratna sredstva.

Obnova bo zajemala vgradnjo dveh kondenzacijskih plinskih kotlov moči 2 x 250 kW in zamenjavo pripadajoče opreme, zamenjavo dotrajanih radiatorjev, ureditev priprave in oskrbe s toplo sanitarno vodo ter vzpostavitev sistema energetskega monitoringa. Dela bo izvedlo podjetje KM inštalacije, ki je z delom pričelo 8. julija. Vrednost del znaša 278.870 evrov, od tega bo sofinancirani del znašal 94.300 evrov.

Slovensko ljudsko gledališče Celje bo tako občutno zmanjšala rabo energije in s tem povezanih stroškov. Sedaj so ogrevanje namreč izvajali preko dveh starejših kotlov na zemeljski plin.

Uredništvo