Šmarje pri Jelšah: Država končno v preureditev križišča pri Kašči

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

VOC Celje bo v prihodnjih dneh začelo s pripravami na ureditev križišča pri Kašči v Šmarju pri Jelšah. Tako se bo končno le začela uresničevati pomemben projekt, ki bo omogočil večjo pretočnost prometa, predvsem pa varnost udeležencev. Naložba bo stala več kot milijon evrov.

Križišče z Vegovo ulico v Šmarju pri Jelšah (pri trgovini Kašča) bo nesemaforizirano z zavijalnimi pasovi na državni regionalni cesti. V sklopu naložbe bo zgrajen nadomestni most čez Šmarski potok, zmanjšan bo vzdolžni naklon Vegove ulice, niveleta glavne ceste pa bo dvignjena s hkratno ukinitvijo priključka za trgovino Kašča. Urejene bodo površine za pešce in kolesarje, obstoječe avtobusno postajališče za smer Šentjur, javna razsvetljava, preurejeni bosta obstoječi parkirišči na obeh straneh glavne ceste. Urejeno bo korito Šmarskega potoka, prestavljeni in zaščiteni bodo obstoječi komunalni vodi.

Izbrani izvajalec bo dela izvedel za 1.009.295 evrov. Direkcija za infrastrukturo, ki je naročnik naložbe, bo zagotovila 768.309 evrov, Občina Šmarje pri Jelšah bo sofinancirala 240.986 evrov. Naročnik, sofinancer in izvajalec so pogodbo že podpisali, tako da bodo lahko že v prihodnjem tednu stekla prva pripravljalna dela. Glavnina gradbenih del, zaradi katerih bo oviran promet skozi Šmarje pri Jelšah, se bo začela prihodnji mesec.

Občina Šmarje pri Jelšah