Šmarje pri Jelšah: Država zagotavlja več kot pol milijona evrov za šolsko naložbo

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Na razpisu za sofinanciranje projektov in naložb v vrtcih in osnovnih šolah v obdobju 2021–2024 je ministrstvo za projekt zagotovilo 568.182 evrov. V sklopu projektov v osnovnih šolah je bilo oddanih 91 prijav, merila za sofinanciranje je izpolnjevalo 25 izbranih projektov.

»Odločba ministrstva o sofinanciranju nam bo omogočila, da naložbo lažje dokončamo po zastavljenem terminskem načrtu. V preteklem letu je podjetje Kuponko iz Šentjurja že zaključilo prvo in drugo fazo projekta. V novem prizidku so urejene tri učilnice, zbornica in servisni prostori za kuhinjo. Med letošnjimi poletnimi počitnicami bo podjetje Kuponko izvedlo še gradbeno-obrtniška dela v sklopu rekonstrukcije kuhinje,« naložbo predstavlja mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije. Pojasnjuje še, da se pripravlja javno naročilo za nakup in postavitev tehnološke opreme kuhinje.

Doslej izvedena dela so stala slabih 500.000 evrov, ki jih je občina zagotovila v proračunu.
Centralna kuhinja je bila zgrajena v sklopu novogradnje osnovne šole leta 1976 in prenovljena v letu 1997. Zmogljivost kuhinje je (bila) priprava do 200 obrokov dnevno. V zadnjih dveh desetletjih je stalno naraščalo število učencev, šola je bila dograjena za potrebe učnih programov, kuhinja pa od leta 1997 deluje ob nespremenjeni opremljenosti in površini. Do danes je število dnevnih obrokov naraslo na 700. Gradnja prizidka k šoli je bila nujna, saj dotlej ni bilo prostorske možnosti za povečanje kuhinje.

Občina Šmarje pri Jelšah