Šmarje pri Jelšah: Državni milijon za rekonstrukcijo potoka izpod Barbare

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Državna Direkcija za vode bo za prestavitev obstoječe kanalizirane trase potoka izpod Barbare zagotovila več kot milijon evrov, občinski delež bo dobrih 44 tisoč evrov. Naložba, ki je del protipoplavnih ukrepov, se bo začela predvidoma še ta mesec.

Obstoječi kanal potoka je dotrajan zaradi porušitve in ne prevaja več zadostne količine vode ob večjih nalivih. Obnova kanala na isti trasi ni mogoča, pa tudi smiselna ni, saj je izliv v strugo Šmarskega potoka na neugodni lokaciji (pod Mavrinovim mostom) in je pravokoten na strugo. Ta priključek upočasnjuje pretok naraslih voda, s preureditvijo pa se bo izboljšalo stanje vodotoka še v zgornjem toku Šmarskega potoka.

Pretežni del novega vodotoka bo kanaliziran, na dveh mestih pa bo struga kot del krajinske ureditve tudi odprta. Kanalizacijski del se bo začel pri že zgrajenem vtočnem ribniku za kulturnim domom, potekal bo pod ploščadjo pred kulturnim domom, mimo nekdanje občine in vzporedno ob glavni cesti, ki jo bo kanal prečkal pred nekdanjo občino, nato pa se bo izlil v strugo Šmarskega potoka za mostom, ki vodi do trgovskega kompleksa.

Vzporedno z ureditvijo nove struge bo treba prestaviti kar nekaj obstoječih podzemnih komunalnih vodov, zgrajen bo tudi večji odsek novega vodovoda in izvedeno prečkanje kanalizacije pod glavno cesto. Dela bodo po pogodbenih rokih končana najkasneje do konca leta.

Več fotografij lahko vidite tukaj.

 

Občina Šmarje pri Jelšah