Šmarje pri Jelšah: GES bo zgradil oskrbovana stanovanja

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Celjsko podjetje GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, bo zgradilo dva objekta z oskrbovanimi stanovanji v Šmarju pri Jelšah. Direktor podjetja Jože Hartl je včeraj z županom Matijo Čakšem podpisal pogodbo, vredno več kot tri milijone evrov.

Graditi bodo začeli septembra, pogodbeni rok za končanje del je april 2023. Zgrajena bosta dva objekta s po 15 stanovanji in pripadajoča objekta s 24 parkirnimi mesti. Podjetje GES bo izvedlo vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, dobavo in montažo opreme ter poskrbelo za zunanjo ureditev. Del gradbenih in obrtniških del bosta izvedli podizvajalca, Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, iz Ljubljane ter Riko hiše, proizvodnja in trženje, iz Ribnice.

Pogodbena vrednost naložbe je 3.013.117 evrov. Gradnjo oskrbovanih stanovanj sofinancira Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Vir: