Šmarje pri Jelšah: Objavljen javni razpis za oddajo neprofitnih oskrbovanih stanovanj v najem

Na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah je objavljen javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Na razpolago je 30 oskrbovanih stanovanj, prilagojenih bivanju starejše populacije. Stanovanja bo občina oddajala v najem po neprofitni najemnini, ki bo znašala med 5,00 in 5,50 €/m²; dokončna višina bo znana po izvedenem točkovanju ob zaključku gradnje.

Pogoji za najem so objavljeni v razpisu. Osnovni pogoj za pridobitev stanovanja v najem je starost 65 let in zmožnost plačevanja najemnine. Prednost pri dodeljevanju stanovanj v najem bodo imeli občani občine Šmarje pri Jelšah, na razpis pa se lahko prijavijo tudi občani drugih občin. Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora prosilec občini plačati varščino, ki znaša tri mesečne najemnine. V stanovanja se bo mogoče vseliti predvidoma v maju 2023.

Vlogo lahko upravičenci oddajo do 15. januarja 2023.

Občina Šmarje pri Jelšah