Celjsko podjetje Mika Dom obnavlja historično fasado stare šole v Šmarju pri Jelšah. Dela bodo trajala deset mesecev, stala bodo 269.287 evrov.

Župan Matija Čakš in direktorica podjetja Zdenka Krajnc sta pogodbo podpisala 22. oktobra, izvajalec je bil v delo uveden 2. novembra. Nadzor nad izvedbo načrtovanih del izvaja Jože Grobelnik iz podjetja Uniprojekt.

Poleg obnovljenega zunanjega videza bo objekt dobil tudi novo vsebino. Občina je namreč v septembru pridobila gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti prostorov pritličja in prvega nadstropja stare šole. V pritličju bosta sodoben fizioterapevtski center in zdravstveno delovni center, v prvem nadstropju prostori uprave javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Trenutno je v postopku izdelave razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca. Javno naročilo bo objavljeno v začetku prihodnjega leta.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah