Šmarje pri Jelšah: Za oskrbovana stanovanja še denar Eko sklada

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com

Eko sklad je Občini Šmarje pri Jelšah odobril 257.386 evrov nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskega objekta oskrbovanih stanovanj. Drugi objekt oskrbovanih stanovanj, ki bo v celoti v občinski lasti, bo zagotavljal najvišjo energetsko učinkovitost A1. Denar Eko sklada bo na razpolago v prihodnjem letu in bo služil za pokritje finančne konstrukcije gradnje.

Podjetje GES iz Celja je z gradnjo dveh objektov začelo konec minulega leta. Pogodbena vrednost gradnje je 3,2 milijona evrov, od tega Stanovanjski sklad za prvi objekt sofinancira 1,4 milijona evrov. Za gradnjo drugega objekta je občina prejšnji mesec pridobila še sklep   Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju  gradnje v višini 777.120 evrov.

V prvem in drugem objektu bodo oskrbovana stanovanja za najem – razpis bo objavljen predvidoma novembra. Oskrbovana stanovanja v tretjem bloku bo GES kot lastnik in investitor prodal na trgu.

Gradnja vseh treh blokov bo predvidoma končana aprila prihodnje leto.

Občina Šmarje pri Jelšah