Šmarje pri Jelšah: Začasno ukinjeno časovno omejeno parkiranje v modri coni

Foto: Pixabay.com