Javno podjetje Energetika Celje in izvajalec del Gradnje Polak so 8. aprila pričeli z interventno prestavitvijo obstoječega plinovoda na mostu čez Ložnico na Ljubljanski cesti v Celju na tako imenovanem Butejevem mostu.

Dotrajanost obstoječega jeklenega plinovoda DN 150 na mostni konstrukciji je namreč zahtevala interventno in tehnično optimalno rešitev. Sedaj bodo izvajalci del uredili nov nadomestni plinovod, ki bo izveden s pomočjo vrtanja pod vodotokom Ložnica in bo dolg 110 metrov. Na Energetiki Celje zagotavljajo, da gre za tehnično optimalno in trajno rešitev.

Z deli naj bi po trenutnih načrtih končali 19. aprila 2019, ko bo novi plinovod tudi dokončno cevno povezan z obstoječim plinskim omrežjem. Izvajalci del načrtujejo, da bo do prekinitve v oskrbi s plinom za odjemalce v naselju zahodno od vodotoka Ložnica prišlo le za nekaj ur. O datumu in uri oskrbe bo Energetika Celje vse uporabnike na tem območju obvestila pravočasno.

Foto: Energetika Celje

Vir: spletna stran Energetike Celje