Šokantno ter nedopustno – gmotni položaj upokojenca se je v obdobju 2010-2017 poslabšal

Foto: Pixabay.com

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je dne 26. 2. 2018 opravil 2. sejo, na kateri so med drugim obravnavali izredno uskladitev pokojnin za  leto 2018. Na podlagi sprejetega sklepa se bo izredna uskladitev pokojnin zgodila dne 1. 4. 2018 in to v višini 1,1 odstotka. Na tej seji je svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije sprejel tudi Letno poročilo za leto 2017, prav tako je bilo sprejeto tudi besedilo javnega razpisa za dodelitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost.

V Letnem poročilu za leto 2017 so navedli, da se je v letu 2017 število uživalcev starostne pokojnine v primerjavi z letom 2016 povečalo za 4547 uživalcev ali 1 odstotek. Tako je bilo  decembra 2017 uživalcev starostne pokojnine 443.183 ali za 1,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2016. Svet se je seznanil tudi z dejstvom, da je bilo v letu 2017 število uživalcev vseh vrst nadomestil iz invalidskega zavarovanja 44.296 in se je v primerjavi z letom 2016 to število zmanjšalo za 0,8 odstotka. Letni dodatek je bil v letu 2017 izplačan 643.129 osebam, kar je pomenilo 141.475 osebam več kot v letu 2016.

Kljub vsem številkam, ki so jih v sprejetem Letnem poročilu za leto 2017 navedli, je najbolj zaskrbljujoča ugotovitev, da se je gmotni položaj upokojencev v obdobju 2010-2017 v povprečju poslabšal, kljub postopnemu odpravljanju negativnih učinkov v letih 2016 in 2017. V tem obdobju se pokojnine namreč niso usklajevale po sistemskem zakonu. V letu 2017 je pričel veljati tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-2C, ki določa, da uživalci starostne oziroma invalidske pokojnine, ki so dopolnili pokojninsko dobo, predpisano za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti prejmejo pokojnino v višini 500,00 evrov. Te zagotovljene pokojnine so bile prvič izplačane 52.662 uživalcem v mesecu oktobru. Tako se je tem uživalcem starostna pokojnina povečala v povprečju za 24,38 evra, invalidska pokojnina pa za 37,62 evra.
Old People Pensioners Pension Money Curren
Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije je v svojem Letnem poročilu za leto 207 navedel tudi, da je bila povprečna bruto pokojnina za obdobje januar-december 2017, 624,09 evra, kar je 1,3 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2016. Invalidska pokojnina se je v tem obdobju povečala za 1,2 odstotka in je znašala 480,68 evra, družinska pokojnina je znašala 391,59 evra, kar je za 1,1 odstotka več kot v letu 2016. Poudariti je potrebno tudi, da se je starostna pokojnina z odtegnjeno akontacijo dohodnine ali neto pokojnina v letu 2017 v primerjavi z neto povprečno plačo znižala na 58,4 odstotka, medtem, ko je to razmerje v letu 2016 znašalo 59,5 odstotka. Tako se je pokojnina v primerjavi s povprečno plačo znižala za 1,1 odstotka. Pri primerjavi izplačila pokojnin samo osebam, ki so dopolnili 40 let delovne dobe ali več  se je ta odstotek v primerjavi s povprečno plačo znižal za 2 odstotka.

Tako ni čudno, da Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije ugotavlja, da se je gmotni položaj upokojencev s Sloveniji poslabšal. Še bolj žalostno in nedopustno pa je dejstvo, da se najde denar za upokojence tik pred volitvami. Kljub njihovemu trudu pri ustvarjanju države le malokdo prejema dohodke, ki mu omogočajo dostojno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

 
M.I.