Splošna bolnišnica Celje obvešča, da se je možno naročiti na samoplačniški odvzem brisa COVID19 n sicer vsak dan v tednu med 8. in 16. uro na telefonsko številko 070 457 664.

Na odvzem brisa se je potrebno naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida.

Cena samoplačniškega testiranja na COVID19 je 94 €.

Ob naročilu je potrebno posredovati naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega bivališča,
  • datum rojstva,
  • elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt,
  • opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski).

Izvid prejmete v roku 24 ur od odvzema brisa.

Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve.

Podatki za plačilo te storitve so:

Namen plačila: samoplačniški bris za …. (ime in priimek osebe, pri kateri bo opravljen odvzem brisa)

Koda namena: SUPP

IBAN prejemnika: SI56-0110-0603-0276-827

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Referenca prejemnika: SI00 8090-120300

Prejemnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve (potrdilo o plačani položnici, kopija bančnega nakazila,…) posamezniki ob naročenem terminu pridejo pred zabojnik št. 2 (modri zabojnik za testiranje na COVID19),  ki je postavljen pred Urgentnim centrom Celje, kjer bodo opravili odvzem brisa. Brez potrdila o plačilu storitve ne bodo mogli opraviti.

V primeru, da pacient pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal na blagajni v glavni avli poliklinike v času delovanja blagajne (od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro in med 11.30 in 15. uro), vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivajo, da plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih.

Vir: Splošna bolnišnica Celje