V sporočilu za javnost je Splošna bolnišnica Celje preko družbenega omrežja Facebook zapisala, da v teh dneh v SB Celje prehajajo na nov način obveščanja pacientov o terminu nenujne zdravstvene obravnave.
Pacientov ne bodo več po telefonu klicali dan pred obravnavo, ampak bodo pacienti prejeli pisno vabilo z datumom in terminom obravnave po pošti. Skupaj z vabilom bodo prejeli tudi anketni vprašalnik z vprašanji o znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom pri njih ali svojcih, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu. Vprašalnik bodo morali izpolniti dan pred napovedanim terminom zdravstvene obravnave in resničnost svojih odgovorov potrditi s podpisom vprašalnika. Vstop v bolnišnico in zdravstvena obravnava sta mogoči le v primeru, da so vsi odgovori na vprašalniku negativni. V primeru enega pozitivnega odgovora, bodo pacienti poklicali ambulanto, v kateri bi bili obravnavani, in sporočili, da je potrebna preložitev obravnave. Nov termin bodo prejeli v roku 7 ali 14 dni. Pacienti, ki ob prihodu s seboj ne bodo imeli izpolnjenega anketnega vprašalnika, v bolnišnico ne bodo mogli vstopiti.
Ob vstopu v bolnišnico bo izpolnjeni anketni vprašalnik preverila triažna sestra in s svojim podpisom potrdila navedeno, prav tako bo ob sprejemu v ambulanto, zdravstveno stanje glede akutne okužbe dihal pregledal in potrdil še zdravnik. Tako potrjen anketni vprašalnik bo postal del pacientove medicinske dokumentacije.
Vir: Facebook