Splošna bolnišnica Celje razpisuje kadrovske štipendije za študijsko leto 2020/2021:

1. študijski program:

 • redni ali izredni študij »Zdravstvena nega« (8 štipendij) in
 • redni (3., 4. ali 5. letnik) študij »Medicina« (2 štipendiji)

2. stopnja in vrsta študijskega programa:

 • dodiplomski-visokošolski strokovni program Zdravstvena nega
 • enovit magistrski študijski program Medicina

3. strokovni naslov:

 • diplomirana medicinska sestra (VS) / diplomirani zdravstvenik (VS)
 • doktor medicine (dr. med) / doktorica medicine (dr. med)

Oddajte prijavo in pridobite štipendijo. Prijave pričakujejo najkasneje do 15. 11. 2020, in sicer na e-naslov: [email protected].

Prijava na javni razpis za pridobitev štipendije obsega:

 • življenjepis z motivacijskim pismom,
 • predstavitev kariernih ciljev,
 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto 2020/2021,
 • dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni (v kolikor kandidat kandidira za štipendijo 1. letnika posreduje potrdilo o uspehu zaključnega letnika srednje šole oz. gimnazije),
 • dokazilo o morebitnih uspehih in priznanjih,
 • potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču kandidata,
 • potrdilo o državljanstvu kandidata.

Izbranim študentkam/študentom bodo zagotovili kadrovsko štipendijo ter omogočili opravljanje kliničnega usposabljanja v vsakem študijskem letu. Obveznost štipendista je, da opravi dodatno praktično usposabljanje pri štipenditorju v obsegu 160 ur v vsakem študijskem letu.

Po zaključenem študiju bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu, s polnim delovnim časom, za obdobje za katerega bo štipendist prejemal/a štipendijo. Štipendisti področja medicine se morajo po končanem študiju in opravljenem obveznem delu sekundariata prijaviti na specializacijo iz področja urgentne medicine in se po zaključku specializacije zaposliti v SB Celje.

Za več informacij smo dosegljivi na št. 03 423 30 55 (Jasna Eržen) ali na št. 03 423 30 54 (Simon Jevšinek).

Vir: Splošna bolnišnica Celje