Splošna bolnišnica Celje razpisuje kadrovske štipendije

Foto: Splošna bolnišnica Celje

V Splošni bolnišnici Celje so se v teh težkih časih, ki jih preživljajo zdravstveni delavci, za spodbujanje mladih odločili tudi za razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2020/2021:

1. študijski program:

 • redni ali izredni študij »Zdravstvena nega« (8 štipendij) in
 • redni (3., 4. ali 5. letnik) študij »Medicina« (2 štipendiji)

2. stopnja in vrsta študijskega programa:

 • dodiplomski-visokošolski strokovni program Zdravstvena nega
 • enovit magistrski študijski program Medicina

3. strokovni naslov:

 • diplomirana medicinska sestra (VS) / diplomirani zdravstvenik (VS)
 • doktor medicine (dr. med) / doktorica medicine (dr. med)

Prijavo lahko oddate do 15. 11. 2020, in sicer na e-naslov: [email protected].

Prijava na javni razpis za pridobitev štipendije obsega:

 • življenjepis z motivacijskim pismom,
 • predstavitev kariernih ciljev,
 • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto 2020/2021,
 • dokazilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni (v kolikor kandidat kandidira za štipendijo 1. letnika posreduje potrdilo o uspehu zaključnega letnika srednje šole oz. gimnazije),
 • dokazilo o morebitnih uspehih in priznanjih,
 • potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču kandidata,
 • potrdilo o državljanstvu kandidata.

Izbranim študentom bodo v bolnišnici zagotovili kadrovsko štipendijo ter omogočili opravljanje kliničnega usposabljanja v vsakem študijskem letu. Obveznost štipendista je, da opravi dodatno praktično usposabljanje pri štipenditorju v obsegu 160 ur v vsakem študijskem letu.

Po zaključenem študiju bo bolnišnica s prejemnikom štipendije sklenila pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu, s polnim delovnim časom, za obdobje za katerega bo štipendist prejemal štipendijo. Štipendisti področja medicine se morajo po končanem študiju in opravljenem obveznem delu sekundariata prijaviti na specializacijo iz področja urgentne medicine in se po zaključku specializacije zaposliti v SB Celje.

M.I.