V Splošni bolnišnici Celje so, zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji, prepovedali obiske hospitaliziranih pacientov,  z izjemo:

  • pacientov, ki so kritično bolni,
  • otrok, ki jih lahko obišče le en starš ali skrbnik.

Obisk posameznega pacienta lahko traja največ 15 minut. Obiskovalci na obisk pridejo s svojo zaščitno masko, ki si jo namestijo pred vstopom in jo nato nosijo ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.

Spremstvo porodnice pri porodu je do nadaljnjega dovoljeno.

Obiskovalci bodo na vhodih še naprej morali opraviti epidemiološko triažo. Medicinske sestre bodo preverile tveganja za COVID19 po naslednjem vprašalniku.

Vir: Splošna bolnišnica Celje