Sprejeti amandmaji vlade na predlog koalicijskih strank predvidevajo nov solidarnostni dodatek za otroke in novorojenčke!

Foto: pixabay.com

Ljubljana 28. december 2020 – Na 152. dopisni seji je vlada dala soglasje k predlogu amandmajev ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva za zdravje, ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrstva za kulturo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva za okolje in prostor in ministrstva za finance. Prav tako vlada soglaša s predlogi amandmajev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC.

Amandmaji med drugim predvidevajo, da bodo dijaški domovi, ki od 1. junija 2020 izvajajo storitve v omejenem obsegu zaradi posledic covid-19 in storitev ne zaračunavajo uporabnikom, do 31. marca 2021 prejeli sredstva iz proračuna Republike Slovenije.

Sprejeti predlogi amandmajev predvidevajo tudi, da bodo dijaki in študentje, ki delajo neposredno s covid-19 bolniki upravičeni do 30-odstotne urne postavke osnovnega plačila. Poleg tega bo po novem upravičenec do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za otroka in bo v času epidemije imel še nego za otroka upravičen do 100 evrov nadomestila.

Vlada je sprejela tudi amandma, ki predvideva enkratni solidarnostni dodatek za starše novorojenčkov, ki so se rodili od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije.

Vir: UKOM