Spremenjeni in dopolnjeni vozni redi brezplačnega tedenskega avtobusa za starejše v Rogaški Slatini

Foto: nomago.si

V občini Rogaška Slatina je po objavi tamkajšnje občine minulo sredo pričel veljati spremenjen in dopolnjen vozni red brezplačnega tedenskega avtobusnega prevoza za starejše. Tako imenovani minibus s 16 sedeži bo tudi po spremembi še vedno vozil vsako sredo dopoldne 8.30 in 12.30 uro.

 Spremembe in dopolnitve voznega reda pa so tri:

– na progi 1 (Ratanska vas, Podplat, Kostrivnica, obrtna cona Negonje, Rogaška Slatina), kjer je dodano novo postajališče »Cesta na Boč -20 m od obvoznice, smer Boč pri kovinskem mostu hišna številka Irje 50« odhod ob 9:05, in posledično spremenjena ura odhoda na postajališču »Jagros trgovski center, Delavska hranilnica Prvomajska ulica«, na 09:07.

– na progi 2 (Cerovec pod Bočem, Sv. Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu, Tuncovec, Tržišče, Rogaška Slatina) kjer je dodano novo postajališče »na koncu Stritarjeve ulice, 10 m pred obvoznico (na pločniku), odhod ob 9:11.

– na progi 3 (Rajnkovec, Kamence, Brestovec, Ceste, Plat, Kačji dol, Male Rodne, Topole, Brestovec (pokopališče) Rogaška Slatina kjer je dodano novo postajališče »Nimno, nadkrito avtobusno postajališče«, odhod ob 9:40, in posledično spremenjena ura odhoda na postajališču »Rajnkovec, čistilna naprava« na 09:36.

Spremenjen vozni red si lahko ogledate tukaj.

M.I.