Zaradi zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih, zavod spreminja način poslovanja s strankami. Od 13. marca. 2020 in vse do preklica, bodo informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot tudi vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja zagotovljene preko telefona v času poslovanja.
(ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure) in po elektronski pošti: [email protected].

Zavod bo tako posloval oziroma bo na voljo za vprašanja strank ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. do 15. uro, ob sredah od 8. do 17. ure ter petkih od 8. do 13. ure, prav tako pa bodo v tem času dosegljivi tudi preko elektronske pošte.

Telefonske številke:

01 4745 903 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;
01 4745 904 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja;
01 4745 905 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja;
01 4745 908 – Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja v RS);
01 4745 906 – Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in REK;
01 4745 901 – Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;
01 4745 902 – Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov.

Zavod do nadaljnjega ne bo osebno podajal informacij v prostorih zavoda niti sprejemal vlog na vložišču.
Stranke lahko kot doslej, zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na spletnem naslovu (Moj eZPIZ za zavarovance in uživalce pravic, Moj BiZPIZ za organizacije), posredujejo zahtevke na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ter oddajajo vloge v nabiralnike ob vhodu v prostore zavoda.

Zavod nenehno spremlja stanje v zvezi s koronavirusom in sprejema ukrepe, s katerimi bo tudi v morebitnih zaostrenih razmerah zagotavljal neprekinjeno delovanje storitev, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT in ostalih storitev zavoda.

Vir: ZPIZ