Sproščanje ukrepov pri ponujanju kulturnih storitev in kolektivnem uresničevanju verske svobode

Fotografija je simbolična. Foto: pixabay.com

Vlada je 5. maja 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji. Noveli odlokov, ki začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, podaljšujeta veljavnost pogojev in omejitev do vključno 16. maja 2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji se nanaša na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2. Po veljavnem odloku se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Po noveli odloka pa se dodatno kot ustrezna štejejo tudi dokazila, ki so bila izdana v Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, in Ruski federaciji.

Omejitev števila oseb po kvadraturi v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvajajo dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom oziroma javne kulturne prireditve, se sprosti v vseh statističnih regijah, in sicer na 20 kvadratnih metrov zaprte javne površine.

Ostali pogoji in omejitve glede ponujanja kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom ostajajo nespremenjeni.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji se nanaša na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2. Po veljavnem odloku se kot ustrezna štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Po noveli odloka pa se dodatno kot ustrezna štejejo tudi dokazila, ki so bila izdana v Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, in Ruski federaciji.

Omejitev števila oseb po kvadraturi v zaprtih prostorih se sprosti v vseh statističnih regijah, in sicer na 20 kvadratnih metrov zaprte površine.

Ostali pogoji in omejitve glede začasne omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Uredništvo