Srbija in Slovenija združili moči pri upravljanju patrulj in odzivu policije na potrebe ljudi

Foto: Policija

Upravljanje patrulj je pomemben del odziva policije na potrebe ljudi, ko je ogroženo njihovo življenje, njihova varnost ali premoženje. Še posebej so pomembne potrebe ranljivih skupin prebivalstva. Pogosto je prav hitrost odziva policije tisti dejavnik, ki rešuje življenja. Lahko pa se med opravljanjem svojih nalog na terenu v življenjski nevarnosti znajde tudi policistka ali policist, zato je pomembno, da obstaja dobro delujoč sistem upravljanja patrulj, ki omogoča učinkovito upravljanje vseh policijskih zmogljivosti.

Od 8. do 11. junija 2021 je zato potekal niz delavnic, katerih namen je bil krepitev zmogljivosti in priprava na vključevanje organizacijskih enot na področju policijskih uprav Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar v sistem upravljanja patrulj. Svoje izkušnje so predstavniki teh policijskih uprav izmenjevali s svojimi stanovskimi kolegi iz organizacijskih enot policijskih uprav Sremska Mitrovica in Vranje, kakor tudi s predstavniki slovenske Policije, ki so jo kot aktivni sogovorniki predstavljali iz PU Ljubljana Primož Kadunc, vodja Oddelka za cestni promet v Sektorju uniformirane policije, in Miha Ristič iz Operativno komunikacijskega centra, ter Martin Detiček, pomočnik komandirja Policijske postaje Brežice v PU Novo mesto.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije ter slovensko Policijo.

Policija