Minister mag. Andrej Vizjak se je sestal s predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os na temo gradbene zakonodaje, s poudarkom na 3. razvojni osi.

Uvodoma je minister mag. Vizjak spomnil, da je tudi primer Tretje razvojne osi botroval, da »smo na MOP v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Eden izmed teh ukrepov je tudi ta, da se lahko prične graditi na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, torej ni treba čakati na pravnomočnost.«

Minister mag. Vizjak je poudaril, da »smo imeli danes razpravo v Državnem zboru RS glede ustavnosti členov in tudi mnenje Zakonodajno pravne službe DZ je, da je v skladu s slovensko zakonodajo praviloma vsaka odločba (in gradbeno dovoljenje je odločba) izvršljiva takrat, ko je dokončna.«

Minister je še izrazil željo, da »se Tretja razvojna os prične čim prej graditi po fazah v skladu s pridobljenimi dokončnimi gradbenimi dovoljenji.«

Minister je vzporedno s tem delil svoje spomine študentskih let, »ko smo se iz Brežic po »stari Dolenjki« vozili do Ljubljane 2 uri. Kot študent sem takrat tehtal, po kateri cesti bomo šli. To je bila huda razvojna ovira za tisti del Slovenije, ki je bil potem rešen z izgradnjo avtoceste. Osebno sem čutil to stisko mladih Korošcev, njihove zahteve so povsem na mestu in jih podpiram. Na MOP bomo naredili vse, da bodo postopki prostorskega umeščanja in izdaje gradbenih dovoljenj tekli kar se da učinkovito in nemoteno.«

Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os je poudaril, da iniciativa podpira napore MOP in Vlade RS, da se bo prva lopata zgodila letos in »srčno upam, da bo do tega res prišlo.« Spomnil je, da je Korošce močno šokirala informacija, da je »neko novomeško združenje vložilo pritožno na upravno sodišče, s katero je z naših vidikov nerazumno želelo izpodbijati že pridobljeno gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje tretje razvojne osi.«

Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP je z namenom jasnejše predstavitve učinkovanja ukrepov za učinkovitejše gradnje predstavil shemo, iz katere izhaja, da so na primer javnosti, civilne iniciative in lastniki še vedno vključeni. Postopki namreč ostajajo nespremenjeni oziroma takšni kot so bili doslej. Kot je v izjavi poudaril minister mag. Vizjak, je »vsak posameznik v fazi postopka poklican, da poda svoje mnenje.«

Shema – Postopek izdaje integralnega dovoljenja po veljavnem GZ in po predlogu sprememb in dopolnitev GZ in po ZIUZEOP

Tonski posnetki iz izjave za medije:

minister mag. Andrej Vizjak;

– koordinator Mladinske iniciative za Tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik;

generalni direktor Georgi Bangiev.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor