Stekla dela za dolgo pričakovano rekonstrukcijo ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo

Foto: mzi.gov.si

Podjetje KIT-AK, gradnje d.o.o., iz Rogaške Slatine, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo izbralo za izvajalca del rekonstrukcije ceste Šmarjeta Škofja vas je na omenjenem odseku ceste v minulem tednu začelo z deli. Dela bi morala biti po pogodbi zaključena najkasneje do 9. junija 2020.

Rekonstrukcija bo potekala na kilometer dolgem odseku ceste, ker je na tem delu potrebno zagotoviti večjo prometno varnost. Zato bo izvajalec del na vsaki strani vozišča poskrbel za izgradnjo pločnika in kolesarske steze. Javno komunalno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. bo ob tem poskrbelo še za obnovo kanalizacije in vodovoda. Za večjo prometno varnost bo z rekonstrukcijo ceste zgrajeno še novo krožišče na križišču s Tumovo cesto, kar bo še pripomoglo k večji prometni varnosti.

Za namen rekonstrukcije omenjenega odseka ceste bo Mestna občina Celje iz občinskega proračuna namenila 30 odstotkov vrednosti projekta. Tako bodo financirali izgradnjo pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave. Za odkup zemljišč, ki ga je bilo potrebno izvesti pred pričetkom rekonstrukcije tega odseka cestišča je Mestna občina Celje že pred leti prispevala polovico denarja. Končna ocena celotne investicije znaša 2,2 milijona evrov.

M.I.