Stekla dela za navezovalno cesto Ljubečna – AC priključek Celje vzhod

Foto: MOC

Celje, 19. september 2020 –  Z Mestne občine Celje so sporočili, da je Ministrstvo za infrastrukturo RS  začelo z gradnjo navezovalne ceste Ljubečna – AC priključek Celje vzhod, ki bo zelo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest. Nova navezovalna cesta je pomembna pridobitev za voznike iz naselij severno od avtoceste, torej iz Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža, ki bodo imeli hitrejši in varnejši dostop do avtoceste.

Za izgradnjo navezovalne ceste je bilo izbrano podjetje Gradnje Žveplan, katero mora z deli zaključiti do konca leta 2021. Gradnja 1360 metrov dolgega odseka bo stala 1,77 milijona evrov. Nova navezovalna cesta bo dvopasovna in namenjena prometu z motornimi vozili.

Cesta bo umeščena kot regionalna cesta in bo prevzela funkcijo obstoječe regionalne ceste skozi naselje Ljubečna, ta pa se bo prekategorizirala v lokalno cesto. Trasa bo potekala na severu od  priključka na regionalno cesto Arclin – Ljubečna proti območju severno-zahodno od naselja Ljubečna, nato pa proti jugu do novega krožnega križišča in po vzhodni strani avtopoligona do obstoječega krožišča z lokalno cesto. V sklopu izvedbe povezovalne ceste bodo izvedeni priključki lokalnih in dovoznih cest ter vsa komunalna in energetska infrastruktura.

Foto: MOC

Za gradnjo ceste so si dolgo prizadevali tudi na Mestni občini Celje, vendar je bilo potrebno veliko usklajevanja, da se je prišlo sedaj do gradnje. Veliko lažje je projekt stekel po odločitvi Ministrstva za infrastrukturo, ko je projekt opredelilo kot prednostni izvedbeni državni projekt v Savinjski regiji.

M.I.