Štore tudi s pomočjo Evropskega sklada in države do novih športnih površin ter s tem večjega medgeneracijsko podjetniškega sodelovanja

Foto: Občina Štore

Občina Štore se je skupaj s Športnim društvo Kovinar Štore in Domom Lipa s projektom  ŠPORTNE POVRŠINE ZA PODJETNO URBANO SREDIŠČE – FIT JE IN prijavila na javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Projekt je bil na javnem pozivu izbran, s čimer je bilo zagotovljeno sofinanciranje projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni namen operacije je spodbuditi medgeneracijsko podjetniško povezovanje med razvojnimi partnerji in oblikovanje mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti. Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja s pomočjo medgeneracijskega povezovanja, hkrati pa so se z operacijo izvedla vlaganja v rekreacijsko infrastrukturo (fitnes na prostem) z ureditvijo okolice fitnesa (primerna podlaga, urejena sprehajalna pot), poskrbeli pa smo tudi za aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije, izvedli aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter skrbeli za promocijske aktivnosti.

Foto: Občina Štore

V okviru operacije je bilo poleg vodenja in koordinacije projekta izvedenih več aktivnosti, in sicer, vzpostavitev infrastrukturne opreme (nakup devetih fitnes naprav, ureditev sprehajalne poti, nabava gumirane varovalne podlage in 10 kompletov klopi in miz ter dveh šotorov), promocija operacije, medgeneracijsko podjetniško povezovanje (dogodki med mladimi in varovanci Doma Lipa) in izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine.

Celotna vrednost operacije znaša 66.838,58 EUR, od tega predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 22.793,64 EUR in iz državnega proračuna 5.698,41 EUR.

Foto: Občina Štore

Vir: Občina Štore