Stranke SDS, NSi in SNS zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti v času predsedovanja Računskemu sodišču zahtevajo razrešitev Tomaža Vesela!

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel Foto: Twitter

Ljubljana, 16. marec 2021 – Danes so poslanske skupine SDS, NSi in SNS  v proceduro zahtevo  za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije, kjer predlagajo, da predsedniku Računskega sodišča preneha funkcija zaradi opravljanja pridobitne nadzorne dejavnosti.

Sklicatelji seje opozarjajo, da je potrebno jasno spoštovati načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo, saj lahko le tako pride do preprečevanja zlorabe oblasti. Po mnenju predlagateljev se je to ravno zgodilo v primeru Tomaža Vesela pri opravljanju dela pri Mednarodni nogometni zvezi, saj njegova funkcija predsednika Računskega sodišča ni združljiva z delom pri poprej omenjeni organizaciji.

Predlagatelji opozarjajo tudi na Zakon o računskem sodišču, ki jasno govori, da član računskega sodišča v času izvrševanja mandata ne sme hkrati opravljati kateregakoli poklica ali pridobitvene dejanosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Tomaž Vesel pa je pri Mednarodni nogometni zvezi opravljal pridobitveno nadzorno dejavnost in s tem po mnenju predlagateljev opravljal dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo računskega sodišča. Po podatkih Mednarodne nogometne zveze je namreč bil Vesel leta 2016 imenovan za neodvisnega odbora za revizijo in skladnost.

Zaradi vsega navedenega stranke SDS, NSi in SNS zahtevajo, da Tomažu Veselu preneha funkcija predsednika Računskega sodišča.

M.I.