Regijski timi delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v socialno varstvenih zavodih nudijo strokovno podporo socialno varstvenim zavodom za učinkovito soočanje s tveganji, ki jih prinaša prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Slovenji. Delovna skupina z regijskimi timi je bila ustanovljena v avgustu in vse od takrat nudi socialno varstvenim zavodom strokovno pomoč pri reševanju izzivov povezanih s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je povedal: »Delovna skupina je že v mesecu septembru sodelovala s socialno varstvenimi zavodi, s povečevanjem števila okužb z virusom SARS-CoV-2 v populaciji, pa se sodelovanje le še krepi. Člani regijskega tima so socialno varstvenim zavodom v podporo pri pripravi kriznih načrtov za učinkovito soočanje z virusom SARS-CoV-2, pri  ustrezni vzpostavitvi prostorov glede na aktualne epidemiološke razmere v socialno varstvenih zavodih, usposabljanju za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme, v zadnjem času pa najbolj v pomoč pri načrtovanju ukrepov za preprečevanje vnosa virusa v zavod ali ukrepov za zajezitev okužbe, če do okužbe v zavodu pride. Hvala vsem članom regijskih timov za njihov delo, ki je izredno zahtevno in odgovorno. Hvala tudi vsem socialno varstvenim zavodom za vso skrb za uporabnike in zaposlene.«

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine je pojasnila, da so bili pretekli tedni za delo regijskih timov izredno intenzivni: »Kakor je intenzivno dogajanje v socialno varstvenih zavodih, tako je intenzivno tudi delo članov delovne skupine, ki so strokovnjaki in ob svojem rednem delu z vso skrbnostjo in strokovnostjo, ne glede na dan in uro v dnevu, nudijo podporo in pomoč socialno varstvenim zavodom pri učinkovitem boju z virusom SARS-CoV-2. Povezujejo se z epidemiologi in z zaposlenimi v socialno varstvenih zavodih načrtujejo ukrepe za zaščito oskrbovancev in zaposlenih.

Delovna skupina aktivnosti izvaja tako preko komunikacije s pomočjo videosestankov, kakor tudi z neposrednim delom na terenu, sodeluje z epidemiologi, predstavniki civilne zaščite, ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, bolnišnicami pri koordinaciji namestitev na COVID-19 negovalne oddelke in drugimi deležniki, ki lahko pomagajo pri učinkovitem soočanju z vsemi izzivi, pred katere nas je postavila prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji.

Mag. Klavdija Kobal Straus, vodja delovne skupine pa je izpostavila: »Zdravstvene delavce in sodelavce v socialno varstvenih in zdravstvenih zavodih je potrebno čim bolj podpreti in jim zagotoviti pogoje v katerih bodo lahko delali dobro in varno. Pa vendar tudi zdravstveni delavci in sodelavci zbolevajo, pa vendar vztrajajo in se borijo dalje. Za reševanje kadrovskih izzivov smo se na ministrstvu za zdravje povezali z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco. Vsem študentom in prostovoljcem se na tem mestu zahvaljujem za pomoč.«

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje