Uredništvo Demokracije je s strani stranke DeSUS prejelo naslednje sporočilo za javnost:

 

“Na podlagi Zakona o političnih strankah in Statuta stranke DeSUS je povsem jasno in brez vsakega dvoma, da Svet stranke nima pristojnosti razreševati Predsednika stranke. V pristojnosti Sveta je imenovanje Predsednika stranke, če Predsedniku stranke iz kakršnega koli vzroka, kot je primer smrti, ali odstop iz funkcije, preneha mandat v času manj kot enega leta do rednega Kongresa. Ima pa Svet stranke jasno pristojnost glasovati o nezaupnici na podlagi določbe Statuta »sklepati o« v tem primeru nezaupnici. Določba Statuta uporabi dikcijo »sklepa o«, to seveda ne pomeni enako kot »odloča o«, »izvoli«, »imenuje«, »razreši«, vse to zgolj v pristojnosti Kongresa kot najvišjega organa stranke.

Tako lahko Svet le sklepa o nezaupnici, kar je bilo skladno s Statutom, ne more pa s sklepom tudi udejanjiti razrešitve predsednika stranke, saj te pristojnosti na podlagi Zakona o političnih strankah in Statuta nima. Izglasovana nezaupnica Predsedniku stranke naloži dolžnost, da se sprejme sklep o sklicu predčasnega Kongresa. Na dnevnem redu predčasnega kongresa je odločanje o položaju Predsednika. To je skladno s Statutom in pravnim redom predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec predlagala Izvršnemu odboru stranke, ki je tudi sprejel ustrezne sklepe. Svetu stranke je predlagal sklic izrednega kongresa.

Zakaj Svet stranke še ni sklical izrednega kongresa kljub temu, da je bil k temu pozvan s strani Izvršnega odbora, je vprašanje za predsednika sveta. A sladno z Zakonom o političnih strankah in Statutom je jasno in nedvoumno, da organ, ki predsednika imenuje le – tega tudi razrešuje.

Svet tako nima pristojnosti razrešiti predsednice, zato ni naključje, da se v zadnjem obdobju dogajajo politični in medijski pritiski na predsednico, da bi odstopila. Vse to se dogaja v trenutkih, ko se zaključujejo preiskave v družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o., glede morebitnih hudih kaznivih dejanj, s katerimi se je za več milijonov evrov oškodovalo državno premoženje. Premoženje, ki se ga želi preko Demografskega sklada upravljati odgovorno do slovenskih upokojencev in družbe ter transparentno.

Le preko konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje, po zakoniti legalni poti je mogoče rešiti nastalo situacijo za dobro stranke DeSUS. Zato se bo, v kolikor bo to potrebno, skladno z osnovnimi temelji pravne in demokratične države Slovenije, za zaščito demokracije in vladavine prava, pravico poiskalo na pristojnih sodnih instancah.”

Avtor: DeSUS (Obvestilo za javnost)