Minuli četrtek so se člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) sestali na letošnji zadnji seji, na kateri so sprejeli Finančni načrt za leto 2019, Program dela in kadrovski načrt ter Načrt investicijskih odhodkov  za prihodnje leto.

ZPIZ načrtuje v letu 2019 izravnavo med dohodki in odhodki, kar pomeni 5.522.134.213 EUR prihodkov in prav toliko odhodkov, tako da bo primanjkljaj ali presežek ZPIZ 0 evrov. Zavod v mesecu februarju po ZPIZ-2 načrtuje uskladitev pokojnin in drugih prejemkov za 2,8 odstotka ter  v skladu z 10. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 1819-A izredno uskladitev pokojnin, ki bo znašala 1,5 odstotka. Takšna uskladitev na letni ravni pomeni 2,9 odstotno povišanje pokojnin.

V mesecu februarju načrtujejo tudi 2,8 odstotno usklajevanje transferjev za zagotavljanje socialne varnosti, kateri predstavljajo dodatke za pomoč in postrežnino ter invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili že od leta 2011. Omenjeno uskladitev predvideva 12. člen ZIPRS1819-A.

Na zavodu so še sklenili, da bodo v letu 2019 aktivno sodelovali s pristojnimi ministrstvi in drugimi organi pri pripravi zakonskih sprememb za potrebe, ki bi izhajale iz zavez Koalicijskega sporazuma. Prav tako bodo v letu 2019 nadaljevali z digitalno preobrazbo, kar bo pomenilo tudi prenovo informacijsko-komunikacijske tehnologije in bo privedla do zaključevanja pomembnih faz projektov razvoja novih rešitev upokojitvenega postopka in nakazovanja pokojnin.

M.I.