Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje potrdil 2,5-odstotno uskladitev pokojnin v letu 2021

Foto: spletna stran seniorji.info

Ljubljana 17. december 2020 – Svet Zavoda za pokojnonisko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na zadnji seji v tem letu sprejel Finančni načrt za leto 2021, ki ga bo zavod v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republiki Sloveniji za leti 2021 in 2022 posredoval v soglasje Vladi Republiki Sloveniji.

Finančni načrt za naslednji dve leti predvideva izravnavo med prihodki in odhodkiv višini nekaj več kot 6 milijonov evrov, kar je za 4,4 odstotka oziroma 263,3 milijona evrov več od ocene za leto 2020. Znesek bo višji predvsem zaradi višjih odhodkov za pokojnine, nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov zazdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač.

Za leto 2021 je v skladu z ZIPRS2122 načrtovana 2,5-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v januarju 2021. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo je za leto 2021 v skladu z ZUTPG-C načrtovana uskladitev v marcu 2021 v višini 0,5 odstotka. Letni dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.

M.I.