Svetovni dan Zemlje – Na Šmartinsko jezero po dozo narave in zabave

Foto: Edi Einspieler

Na sobotni svetovni dan Zemlje se je ob otroškem igrišču (pri skakalnicah) na Šmartinskem jezeru s prireditvijo in novinarsko konferenco zaključil večletni projekt »Doza narave v malhi zabave«, ki bo pomembno prispeval k zaokrožitvi celovite ponudbe in vzpostavitve območja Šmartinskega jezera kot privlačne turistične destinacije na obrobju mesta Celja. 

Mestna občina Celje je že od leta 2007 članica Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja (takrat formirane še kot društvo). To je lokalno partnerstvo, ki združuje in povezuje območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z namenom spodbujanja celostnega, uravnoteženega lokalnega razvoja podeželja. Lokalna akcijska skupina se delno financira preko članov, najpomembnejši pa je del sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS izvaja veliko nalog kot najpomembnejšo pa na Mestni občini Celje izpostavljajo Izvajanje javnih pozivov za sofinanciranje operacij na podeželju.

Projekt »Doza narave v malhi zabave« je operacija, s katero so uspešno kandidirali na takšnem javnem pozivu.  Izvedba projekta pomeni nadaljevanje večletnih prizadevanj MOC, da bi zaokrožili celovito ponudbo Šmartinskega jezera in to območje pozicionirali kot turistično izvenmestno območja na severu Celja.

Operacija je bila odobrena leta 2022 in vključuje postavitev novih igral, treh platojev za mize in stole, devet stebrov z informacijami o vplivu narave na počutje ljudi, ki so hkrati nosilci za viseče mreže, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v toplih mesecih, izdelavo celotne grafične podobe Šmartinskega jezera in oblikovanje novih tabel okoli jezera ter izdelavo promocijskega videa in fotografij.

Vrednost projekta je okoli 75.000 evrov, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo sofinanciran delež v višini približno 41.000,00 evrov.

Na sobotni prireditvi ob zaključku projekta so navzoče s kratkim nastopom razveselili otroci Podružnične osnovne šole Šmartno v Rožni dolini, Društvo podeželskih žena Meta pa je postreglo z domačimi dobrotami.

O pomladnem in poletnem dogajanju na Šmartinskem jezeru, članstvu v LAS in pomenu projekta so govorili župan Matija Kovač, vodja projekta Alja Založnik z Oddelka za družbene dejavnosti MOC in Milena Čeko Pungartnik z ZPO.

Mestna občina Celje