Tepanje prihodnje leto z novim krožiščem

Foto: Občina Slovenske Konjice

Slovenske Konjice 6. november 2020 – Občina Slovenske Konjice je v teh dneh prejela v podpis sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča Tepanje. Investitor bo Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo zagotovilo tudi koordinacijo in gradbeni nadzor. DARS in Občina Slovenske Konjice sta sofinancerja investicije v deležih 32 % občina in 22% DARS.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.383.000evrov, pri tem bo delež delež občine znašal 438.180 evrov. V znesek nekaj več kot 400.000 evrov so zajeti tudi odkupi zemljišč. Izvajalca del bodo izbrali na javnem razpisu.

Začetek del pričakujejo v prihodnjem letu, ko naj bi bilo krožišče tudi zgrajeno.

M.I.