Letos bodo že enajstič zapored z veliko nacionalno prireditvijo in več kot 300 učenci, dijaki in mentorji  v Celju obeležili Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Letošnje leto je na tem področju posvečeno velikemu znanstveniku in fiziku Nikoli Tesla ter futuristični viziji mest in šol prihodnosti v sodelovanju z oddajo Frekvenca X.

Mednarodna mreža Unesco ASPnet Združenih narodov povezuje vse šole po svetu, ki v svoje vizije in delo aktivno vključujejo nenehno skrb za trajnostni razvoj in tvoren medkulturni dialog. V mreži eno izmed najaktivnejših šol z mednarodnim statusom pri nas predstavlja Gimnazija Celje – Center. Zaradi tega bodo na omenjeni šoli v sklopu vsakoletne prireditve Veselje do znanosti skušali v Celje privabiti več osnovnošolcev in dijakov iz vse Slovenije ter goste iz tujine. Omenjeno prireditev bodo izpeljali v dveh terminih na dveh lokacijah. Tako bodo v torek, 13. 11. 2018 ob 12. uri začeli s predstavo Tesla v izvedbi Janeza Dovča, ki se bo odvila v Narodnem domu Celje. Nato se bo prireditev nadaljevala ob 13.30 uri na GCC s številnimi delavnicami in posebno oddajo Frekvence X, ki jo na Valu 202 pripravljajo z namenom popularizacije znanosti med mladimi. Oddaja bo na sporedu ob 14. uri in se bo odvijala v šolski zbornici.

Ob prihajajoči prireditvi je mentorica Unesca na omenjeni gimnaziji prof. Marjana Turnšek povedala: »Izhodišče prireditve je novembrski Svetovni dan znanosti za mir in razvoj in zavedanje, da se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. V projektu dajemo poudarek medpredmetnemu povezovanju, uporabnosti znanja, razvijanju temeljnih kompetenc in uporabi principov avtentičnega učenja«.

Foto: GCC

Dijaki gimnazije bodo v sodelovanju z Osnovno šolo Griže pripravili 15 vsebinsko pestrih in raznolikih delavnic. Z omenjeno predstavo Tesla pa želijo mladim nazorno pokazati neskončna obzorja ustvarjalnosti in pomena (samo)motivacije in odločenosti za uresničevanje idej, tudi takrat, ko te izgledajo na prvi pogled neuresničljive. Predstavo bo izvedel Janez Dovč, ki ni samo izvrsten slovenski glasbenik ampak tudi fizik.

Nekaj besed ob prihajajočem dogodku je povedal tudi ravnatelj GCC Gregor Deleja: » da medgeneracijsko sodelovanje znatno prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki na tak način postaja bolj razumljiva, hkrati pa pri mladih veča željo po ustvarjalnosti in podjetnosti. V proces učenja se tako  vrača radovednost, ki jo naš utečen sistem žal prepogosto izrinja iz učilnic in domačega dela«.

M.I.