Titova cesta v Radencih naposled le preimenovana v Cesto osamosvojitve Slovenije

Foto: arhiv Demokracije

Radenci 30. december 2020 – Včeraj je Občinski svet Občine Radenci na svoji 19. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci in tako potrdil preimenovalnje dosedanje Titove ceste v cesto Cesta osamosvojitve Slovenije.

Občina Radenci je preimenovanje sprejela ob 30. letnici samostojne Slovenije in 30. obletnici plebiscita s katerim je bila sprejeta odločitev, da bo Slovenija samostojna država.

V primeru preimenovanja ceste je Ustavno sodišče je 4. 12. 2020 v svojem sklepu o zavrženju Ustavne pobude, ki jo je vložil g. Franc Vukajč obrazložilo, da pobudnik tudi po ponovnem pozivu ni uspel z dokazovanjem protiustavnosti in nezakonitosti Odloka, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji 14. redni seji, 28. 5. 2020.

Po besedah župana Romana Leljaka se je s tem Občina Radenci pridružila mnogim mestom in krajem, ki so ta del zgodovine iz poimenovanja javnih cest, ulic in trgov umaknili v muzeje in zgodovino.

M.I.