Letos mineva 75 let od prvih velikih ukrepov, ki jih je nova komunistična oblast uvajala še pred koncem druge svetovne vojne, in sicer nacionalizacije, ki je v obliki razlastitev pomenila zaseg imetja, zlasti tovarn, kasneje tudi kmetijskih zemljišč, pa tudi nepremičnin. Seveda vse pod pretvezo gesel, kot je denimo »tovarne delavcem« in podobno – rezultat vsega skupaj pa je bila enakost v revščini, razen za tiste, ki so bili »bolj enaki« od drugih.

 

A če ste mislili, da so takšni eksperimenti v Sloveniji le še del daljne zgodovine, se zelo motite. Nadaljevalci revolucionarnih izročil, zbrani v stranki Levica, so že lani pripravili poseben programski dokument, v katerem se bojda zavzemajo za lažji dostop mladih do stanovanj. A seveda ne tako, da bi posegli v razne gradbene monopole ter prisesane pijavke, ki na račun svojega soodločanja pri gradbenih dovoljenjih zvišujejo povprečno višino najemnin, pač pa tako, da bi udarili kar lastnike stanovanj, ki slednja oddajajo v najem.

Na twitterju je poslanec SMC Gregor Perič objavil izsek, kjer Levica predlaga, da bi v času epidemije zamrznili plačevanje najemnine. Tako predlagajo, da bi bili najemniki stanovanj po zakonu oproščeni plačevanja najemnin v času epidemije. Prav tako naj bi bili najemniki brez najemnih pogodb po pravicah izenačeni s tistimi, ki imajo sklenjene najemne pogodbe. Levica želi tudi doseči, da v času trajanja epidemije lastnik stanovanja oz. najemodajalec ne bi smel prekiniti pogodbe o najemu stanovanja brez izrecnega dovoljenja najemnika.

Kot nam je uspelo izvedeti, gre za amandmaje Levice k šestemu paketu zakonodaje za ublažitev krize, ki jo je povzročila epidemije in sicer amandma k 113. členu.

Iz samega besedila je razvidno, da imajo predlagatelji precej pomešane pojme glede samega najema. Kot prvo zakonsko podprejo najem brez najemne pogodbe, kar je pravzaprav nelegalno stanje, potem pa v naslednjem odstavku že govorijo o tem, da brez izrecnega dovoljenja najemojemalca lastniki ne smejo prekiniti pogodbe v času epidemije (kaj pa, če pogodba sploh ne obstaja?). Kaj naj bi po njihovo pomenila izenačenost pravic legalnih in ilegalnih najemojemalcev, pa vedo samo oni – morda pa gre za premoženjske koristi v zvezi s prijavami »slamnatih« najemnikov na enem naslovu, kar smo v naši državi doživeli prav pred kratkim, ko se je ugotovilo, da je na enem naslovu prijavljenih ogromno stanovalcev?

No, ob tem bi Levica kar enostransko zamrznila obveznost najemnikov v času epidemije, kar pomeni, da bi bili lastniki stanovanj (začasno?) razlaščeni.

Avtor Pavel Gorenčič, več lahk preberete tukaj.