Toplarna Celje z novim mejnikom – doslej termično obdelali 300 ton odpadkov in blata, kar predstavlja velikost Šmartinskega jezera v višini pol metra

19 dreves ob Toplarni Celje, ki predstavljajo 19 zaposlenih v toplarni. (Foto: Energetika Celje)

Edina naprava za termično obdelavo komunalnih odpadkov v Sloveniji – Toplarna Celje je dosegla nov mejnik s 300 tisoč tonami odpadkov in blata. To omogoča, da imajo v Celju vsi, ki so priklopljeni na daljinsko ogrevanje stroške ogrevanja med najnižjimi v Sloveniji. Toplarna Celje namreč omogoča, da se odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati, energetsko izrabljajo za proizvodnjo elektrike in toplote namenjene ogrevanju.

Maja letošnjega leta so v Toplarni Celje dosegli nov mejnik saj so v 12 letih delovanja predelali 300 tisoč ton odpadkov, kar so ponazorili z dejstvom, da to pomeni količino s katero bi lahko celotno Šmartinsko jezero prekrii s pol metra visoko odejo. S tem so poskrbeli tudi za majšo porabo fosilnih goriv in s tem so posledično izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za več milijonov ton. Doslej so s tem načinom sežiga odpadkov proizvedli 72 tisoč MWh električne energije in 370 tisoč MWh toplotne energije. Proizvedena električna energija bi tako pokrila potrebo vseh celjskih gospodinjstev v enem letu, toplotna energija pa bi zadoščala za ogrevanje 7000 odjemalcev, ki so priklopljeni na sistem daljinskega ogrevanja za obdobje 5 let.

Okrasne češnje in vrbe sta pomagala zasaditi direktor Energetike Celje mag. Aleksander Mirt (na sliki levo) in vodja Toplarne Celje Marija Zabukovnik. (Foto: Energetika Celje)

Ob tem mejniku so v Toplarni Celje v izjavi za javnost še zapisali: “Poleg tega, da Toplarna Celje zagotavlja trajnostno, lokalno, zanesljivo, nizkoogljično in stroškovno učinkovito energijo, je njeno delovanje izredno nadzorovano in varno. Izvedba tehnologije s centralno nadzornim sistemom namreč preprečuje kakršno koli nedovoljeno ali nenamerno izpuščanje katerega koli onesnaževala v zrak, tla ali vodo. Naprava ne more obratovati, če sistem čiščenja dimnih plinov ni vključen, pri tem pa čistilnega ali merilnega sistema med obratovanjem naprave tudi ni mogoče ročno izključiti. Nadalje, za objekte, kot je Toplarna Celje, so predpisane trajne meritve, kar pomeni, da se izpusti merijo neprekinjeno ves čas, naprava pa bi v primeru preseganja mejnih vrednosti emisij snovi v zrak samodejno prešla v zaustavitev delovanja. Redno se izvajajo tudi obratovalni monitoringi, ki so predpisani z okoljevarstvenim dovoljenjem.”

Uredništvo