Mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december 2020 je danes prejelo 37.142 upravičencev, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1407 upravičencev.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 31. 12. 2020 vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, ter izpolnjujejo druge zakonske pogoje, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek (MTD) za obdobje oktober – december do 10. 1. 2021. Na tej podlagi je Finančna uprava danes (8. 1. 2021) izvedla nakazilo tretje tranše 37.142 upravičencem, v skupnem znesku 47.427.341,77 evrov.

V skladu z omenjenim zakonom je Finančna uprava danes (8. 1. 2021) v tretji tranši nakazala tudi delno povrnjen izgubljeni dohodek zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje oktober – december. V tej tretji tranši je dohodek prejelo 1407 samozaposlenih, družbenikov in kmetov v skupnem znesku 1.185.000,00 evrov. Sredstva so prejeli tisti zavezanci, ki so vlogo vložili do 31. 12. 2020 in ki so izpolnjevali zakonske pogoje.

Vir: FURS