Tržni inšpektorat RS poziva vse potrošnike, da so skrajno previdni pri spletnih nakupih tudi v času epidemije. Pojavljajo se novi, neznani spletni ponudniki varovalne in zaščitne opreme, predvsem zaščitnih mask, po izjemno visokih cenah, pri čemer pa je dejanska dobava teh izdelkov zelo vprašljiva.

Vlada je z namenom preprečiti izkoriščanje kupcev v času epidemije z Uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, kot najvišje dopustne cene določila najvišje cene, ki so veljale na trgu na dan začetka veljavnosti te uredbe (14. 3. 2020). Več o tem smo na naših spletnih straneh že pisali.

Zaradi velikega povpraševanja se je število spletnih prodajalcev, ki prodajajo to opremo, v zadnjem obdobju izjemno povečalo. Pojavljajo se spletne trgovine, pri katerih ni mogoče najti podatka o tem kdo je prodajalec ali pa je prodajalec podjetje iz tujine. Poleg tega, da so v takšnih spletnih trgovinah cene teh izdelkov izjemno visoke, je tudi dobava le-teh zelo vprašljiva.

Tržni inšpektorat RS zato apelira na vse potrošnike, naj bodo skrajno previdni pri tovrstnih spletnih nakupih in predlaga, da pred odločitvijo za nakup, poleg cene in roka dobave, v prvi vrsti preverijo podatke o prodajalcu. V primeru neznanega prodajalca (podjetja) ali prodajalca, ki ga ni mogoče ustrezno preveriti, npr. preko podatkov v javnih registrih, objavah na spletu, nakup odsvetujemo. Več informacij in napotkov, na kaj morajo biti potrošniki pozorni pri spletnih nakupih, je sicer mogoče dobiti na spletni strani Varni na internetu.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije