Tržni inšpektorat Republike Slovenije opozarja: Spletna prodajalna klikponudba.com – opozorilo in nasvet potrošnikom

Foto: Pixabay.com

Na Tržnem inšpektoratu so prejeli več prijav potrošnikov, ki so kupili proizvode na spletni strani klikponudba.com. Iz njih izhaja, da proizvodi niso ustrezno označeni kot zahteva zakonodaja EU, torej niso namenjeni potrošnikom na evropskem trgu, da v roku 14 dni ne morejo odstopiti od pogodbe brez obrazložitve, čeprav prodajalec na spletni strani med pogoji poslovanja navaja tudi rok in način odstopa od pogodbe oziroma niso uspešni pri uveljavljanju reklamacije za izdelke, ki ne delujejo ali prenehajo delovati v času veljavnosti garancije, katere v večini primerov ne morejo uveljavljati v Sloveniji, temveč v tujini.

Klikponudba.com je spletna prodajalna izven EU, katere nosilec je družba Edoxus LLC 1309 Coffen AVE, Sheridan 82801, WY iz Združenih držav Amerike. Družba preko različnih podjetjih v EU distribuira proizvode iz svojega asortimana po zelo ugodni ceni tudi v Sloveniji, naročnikom pa le-te dostavljajo razne slovenske kurirske službe.

Zato na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije znova opozarjajo, da je treba biti pri nakupu blaga preko spleta zelo previden. Nakup blaga od neznanega ali nepreverjenega prodajalca je tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel. Če ga bo prejel, pa morda ne bo ustrezal pričakovanjem glede na opis, ki ga navaja prodajalec na svoji spletni strani. Hkrati je lahko uveljavljanje pravic potrošnikov zoper prodajalce iz tretjih držav (izven EU) zelo oteženo ali celo nemogoče. Dogaja se namreč, še posebej ko gre za pošiljanje izdelka v države izven EU, da potrošniki ostanejo brez izdelka in brez vrnjene kupnine. Zakon o varstvu potrošnikov, katerega izvajanje nadzira Tržni inšpektorat, velja le za ozemlje Republike Slovenije.

Na splošno velja, da se lahko potrošnik v primerih, ko ima prodajalec sedež v Sloveniji, za pomoč pri reševanju reklamacije obrne na Tržni inšpektorat. Če se prodajalec nahaja v drugi državi članici EU, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center (e-pošta: [email protected]), ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V primeru morebitnega uveljavljanja zahtevka iz naslova odškodnine v državi članici EU ali tretji državi, pa je potrebno upoštevati zakonodajo države, v kateri je bilo blago kupljeno.

Glede na navedeno potrošnikom na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije svetujejo, da se pred odločitvijo za nakup na izbrani spletni strani preberejo splošne pogoje (nekateri jih imenujejo tudi pogoji poslovanja), da se še pred odločitvijo za nakup seznanijo, pri kom nameravajo naročiti blago in od kod v resnici ta prodajalec je, kajti od tega je odvisen njihov uspeh morebitnega vračila blaga ali rešitev reklamacije.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije