Tudi celjska šola se lahko letos pohvali z Jabolkom kakovosti

Foto: Ekonomska šola Celje

V sredo, dne 5. 12. 2018 je v Ljubljani v Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) že trinajsto leto zapored podelil nagrado Jabolko kakovosti. Omenjena organizacija je nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programov mednarodne mobilnosti.

Jabolko kakovosti podelijo institucijam, ki s svojo vpetostjo v mednarodnem sodelovanju ustvarijo učinke, ki vplivajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. Letos je CMEPIUS Ekonomsko šolo, natančneje Višjo strokovno šolo uvrstil med nagrajence za najbolj izstopajoče zgodbe mednarodnega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja.

V utemeljitvi nagrade so zapisali: »S premišljenimi in kakovostno izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni. S tesnim sodelovanjem s partnerji, skrbno izbranimi aktivnostmi ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot je prenovljen okvir za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije, ki ravni in s tem dosegajo tudi širše učinke.«

M.I.