Tudi elektrodistributerji sprejeli ukrepe s katerimi bodo zagotavljali nemoteno oskrbo z elektriko v teh kriznih časih

Foto: pixabay.com

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (katerega člani so Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d. in Elektro Primorska, d.d.) se je poenotilo glede ukrepov za zagotavljanje ključnega kadra v vseh petih distribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog gospodarske javne službe (GJS) distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji. Tako bodo podjetja zmanjšala učinke na delovanje distribucijskega sistema ob pojavu koronavirusa. V okviru GIZ so sprejeli sklep o izmenjavi ključnega kadra med podjetji, če bi bilo to potrebno.

Elektrodistribucijska podjetja so širitev okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 prepoznala kot dejstvo, ki bi lahko vplivalo na zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energijo končnim odjemalcem. V ta namen in preprečitev takšnega vpliva so v skladu z načrti že sprejeli ukrepe za nadaljnjo nemoteno delovanje sistema.

V GIZ distribucije električne energije aktivno spremljajo informacije ter navodila, ki jih v zvezi s pojavom virusa SARS-CoV-2 podajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje ter drugi pristojni organi. V družbah so sprejeli preventivne ukrepe za omejevanje okužb zaposlenih. Pripravljen imajo tudi načrt za zagotovitev nemotenega opravljanja delovnih procesov družb.

Predsednika skupščine Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in predsednika uprave Elektra Ljubljana, mag. Andrej Ribiča, so imenovali za kontaktno osebo za Civilno zaščito za vsa elektrodistribucijska podjetja.

Sprejeti ukrepi so se do sedaj izkazali kot učinkoviti in elektrodistribucijska podjetja situacijo v celoti obvladujejo. Tudi v naslednjih tednih bodo aktivno spremljali potek dogodkov ter procese ustrezno prilagajali nastalim razmeram tako, da bodo končnim uporabnikom zagotavljali kakovostno in neprekinjeno napajanje z električno energijo.

M.I.