Mestna občina v sodelovanju z I. osnovno šolo Celje že več let organizira poletno počitniško varstvo, ki se ga letos udeležuje okoli 200 otrok. Na poletnem počitniškem varstvu šoloobvezni otroci spoznavajo nove prostočasne, športne, kulturne in druge vsebine, predvsem pa se ob obisku različnih destinacij družijo s sovrstniki. Varstvo poteka od 26. junija do konca avgusta od 6.ure zjutraj do 16.30 ure popoldan in ga dnevno obišče okoli 50 otrok. Najpogostejši obiskovalci poletnega počitniškega varstva so otroci 1. triade, nekaj pa je tudi četrto in petošolcev.

Foto: MOC

V varstvo so vključeni tako otroci, ki obiskujejo šole v Mestni občini Celje ter tudi otroci, ki osnovne šole obiskujejo v sosednjih občinah, vendar ti otroci niso deležni sofinanciranja programa. Vsi otroci, ki obiskujejo šole v Mestni občini Celje imajo program sofinanciran, saj občina poskrbi za plačilo prostorov, kar znaša 3.200 evrov in za stroške šestih zaposlenih, ki delo opravljajo preko javnih del in za to namenijo 4.400 evrov.

Foto: MOC

Otroci se vsak teden srečajo z določeno temo, kateri zaposleni prilagodijo aktivnosti na likovnem, literarnem, glasbenem, športnem in drugih področjih. Vsaka sreda je namenjena obisku določenega hriba, tako so letos lahko obiskali že Šmohor, Bukovico, Mrzlico, Roglo, Kočo na Pesku, prav tako so otroci obiskali že Ptuj, za zaključek pa bodo obiskali še Logarsko dolino. V sklopu varstva otroci obiskujejo tudi delavnice, ki potekajo na Šoli za holtikulturo in vizualne umetnosti, obiščejo tudi veslaški center na Špici, plesno šolo Flamenco in judo klub Ivo Reya.

Velika pridobitev za izvajanje poletnega počitniškega varstva je sodobna telovadnica, ki jo je I. osnovna šola Celje pridobila v mesecu aprilu in pomeni še večjo možnost udejstvovanja na različnih področjih v sklopu poletnega počitniškega varstva. Vodja programa je Alenka Laptoš, ki je povedala, da je v programih poudarek na različnih oblikah gibanja in ustvarjalnih delavnostih, poleg vodenih in usmerjenih aktivnosti pa je veliko časa namenjenega tudi spontani otroški igri.

Foto: MOC

»Naša največja želja je, da prav vsak otrok odide domov zadovoljen in da so z našim programom zadovoljni tudi njihovi starši. Je pa raznolik program hkrati tudi priložnost, da otroci spoznajo nekaj novega, njim še neznanega. Na ta način jim lahko na nevsiljiv način približamo marsikaj, s čimer bodo imeli možnost tudi kasneje zapolniti svoj prosti čas. Predvsem pa si želimo, da bi bil program, ki ga pripravljamo ter v besedi in sliki tudi objavljamo na naši spletni strani, za otroke tako zanimiv, da se bodo varstva pri nas tudi v naslednjih letih z veseljem udeležili,« je še povedala Laptoševa.

Ob tem povejmo, da bo letos Mestna občina Celje poskrbela tudi za letovanje 300 otrok v Celjskem domu v Baški na otoku Krk. Otroci bodo 10 dni tako preživeli med vrstniki v lepem okolju, kjer bodo spoznali lepote obmorskega življenja. Za ta projekt Mestna občina Celje letno nameni 124.955 evrov.

M.I.