Tudi medobčinsko redarstvo poostreno nad odlok o prepovedi zadrževanja na javnih površina, na terenu kar nekaj nerazumevanja resnosti situacije

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V boju za zajezitev širjenja novega koronavirusa je pričelo medobčinsko redarstvo občin Celje, Braslovče, Laško, Polzela, Štore, Tabor, Vransko in Žalec pričelo izvajati poostren nadzor na otroških in športnih igriščih ter drugih javnih površinah. Redarji so se soočali s prenekaterimi težavami pri razumevanjem situacije, v kateri so se znašli, kljub temu, da so otroška in športna igrišča pri vrtcih, osnovnih in srednjih šolah zaprta.

Mestna občina  Celje je v tem tednu vsa otroška in športna igrišča, ki jih je bilo mogoče fizično zapreti (ker so ograjena), zaklenila in na vrata namestila obvestila z opozorili. Na vsa otroška in športna igrišča, ki niso ograjena, je Mestna občina Celje namestila opozorilne trakove in opozorilna obvestila.

Medobčinsko redarstvo bo še naprej spremljalo dogajanja z namenom, da ljudem preprečuje zadrževanje na javnih površinah.

 

M.I.