Tudi na pokopališču v Laškem bo mogoč raztros pepela

Foto: Občina Laško
Občina Laško se je v letošnjem letu odločila, da bo pristopila k izdelavi projekta s katerim bo mogoče zgraditi prostor za raztros pepela. Javno podjetje Komunala Laško je zgoraj omenjeni projekt tudi izvedla, v teh dneh pa bodo v podjetju uredili končno podobo tega prostora. Avtor projekta je Uroš Kostajnšek.
Razstros pepela prihaja vse bolj v veljavo in velja za alternativo klasičnim pokopom. Pri tem obredu se posmrtni ostanki pokojnika raztrosijo na za to urejenem prostoru. Na pokopališču v Laškem so v okviru tega projekta postavili tudi skupno spominsko tablo na katero bodo lahko zapisali imena pokojnih, v kolikor bodo njihovi svojci to želeli.

 

Foto: Občina Laško
M.I.