Tudi Občina Šmarje pri Jelšah vključena v nacionalno preventivno akcijo Pešec

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V ponedeljek, 1. 10. 2018 so v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pričeli izvajati nacionalna preventivna akcija Pešec in vanj se je vključila tudi Občina Šmarje pri Jelšah. S to preventivno akcijo želijo opozoriti na problematiko in ogroženost peščev v prometu.

Leta 2017 se je statistika glede ogroženosti peščev precej izboljšala v primerjavi z letom 2016, vendar pa so starejši udeleženci v prometu še vedno najbolj ogrožena skupina. Starejši spadajo med najbolj ogroženo skupino, ker se jim z leti prične psihofizična sposobnost pešati, prav tako pa so velikokrat preslabo opaženi zaradi temnih oblačil, ki jih najpogosteje nosijo.

Vsak pešec se more še kako dobro zavedati svoje ranljivosti v prometu zato je še toliko bolj pomembno, da se ravnajo po cestno prometnih predpisih. Pri svoji hoji morajo paziti, da uporabljajo pločnike kjer je to mogoče, cesto morajo prečkati na zato označenih mestih – prehodih za pešce. Kjer ni pločnikom morajo pešci hoditi po levem robu cestišča, da tako hitreje opazijo nasproti vozeča vozila. Kadar so udeleženci v prometu v času teme in slabše vidljivosti je še kako pomembna uporaba odsevnih teles in oblačil.

Seveda pa ni dovolj samo previdnost peščev, saj je za njihovo varnost še kako pomembno, da vozniki na drugi strani upoštevajo omejitve hitrosti in na prehodih vedno ustavijo pešcem oziroma jim jasno z kretnjo nakažejo varno prečkanje ceste.

M.I.