Tudi policisti povezani z zlorabami dovoljenega kratkotrajnega bivanja na območju držav schengenskega prostora

Foto: Generalna policijska uprava

Več kot 50 policistov iz enot, pristojnih za notranjo varnost slovenske policije, Nacionalnega preiskovalnega urada in policistov Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je v soboto, 8. februarja 2020, izvedlo več preiskovalnih aktivnosti v povezavi z zlorabami na območju držav schengenskega območja. V zvezi s preiskavo smo danes, 10. februarja, na Generalni policijski upravi (GPU) v Ljubljani podali izjavo za javnost: sodelovala sta predstavnika policije: Franc Pavlin, vodja Sektorja za notranje preiskave in integriteto v Službi generalnega direktorja policije, in Peter Skerbiš, vodja Oddelka za upravljanje meja v Sektorju mejne policije pri Upravi uniformirane policije na GPU.

Konkretna preiskava je po besedah Franca Pavlina iz Službe generalnega direktorja policije (na fotografiji levo) dokaz, da so notranjevarnostni sistemi in mehanizmi nadzora v policiji učinkoviti in da Policija v vseh primerih odkritih koruptivnih kaznivih dejanj in zlorab položaja pri svojih uslužbencih vedno dosledno in ostro ukrepa.

Foto: Generalna policijska uprava

Peter Skerbiš iz Sektorja mejne policije UUP GPU (na fotografiji desno) pa je poudaril, da varnost schengenskega prostora zaradi teh kaznivih dejanj v nobenem primeru ni ogrožena, in v zvezi s preiskavo še izpostavil, da so zlorabe odkrili prav mejni policisti na drugih mejnih prehodih.

Opisane zlorabe v Policiji odkrili sami, z različnimi notranjevarnostnimi aktivnostmi in prikritimi preiskovalnimi ukrepi

Gre za preiskovanje sumov kaznivih dejanj s področja korupcije, ki smo jih v slovenski policiji odkrili sami z različnimi aktivnostmi, med drugim tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Opravljene so bile hišne preiskave in druga preiskovalna opravila pri osumljencih, nekatere tudi na območju Avstrije, izvajajo pa se tudi drugi ukrepi za zagotavljanje notranje varnosti v policiji.

Policija je namreč na podlagi notranjevarnostnih ukrepov in lastne dejavnostji odkrila mednarodno kriminalno združbo, ki je neupravičeno in proti plačilu nezakonito omogočala osebam tretjih držav bivanje na območju schengna.

V mednarodni kriminalni združbi sodelovali tudi uslužbenci policije z mejnih prehodov Gruškovje in Zavrč

Pri teh aktivnostih smo zaznali in odkrili tudi sodelovanje petih uslužbencev policije na mejnih prehodih Gruškovje in Zavrč, ki so državljanom tretjih držav v potnih listinah proti plačilu lažno potrjevali prehod zunanje schengenske meje. S tem so državljanom tretjih držav omogočili neprekinjeno bivanje v državah v območju schengna, v nasprotju s schengenskimi predpisi, ki slednjim bivanje omejujejo na 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni. Po izteku tega obdobja oseba na območju schengna biva nezakonito.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Osumljenci bodo v nadaljevanju privedeni k preiskovalnemu sodniku.

Generalna direktorica policije odredila izredni strokovni nadzor

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, ki je skupaj s policisti za notranjo varnost koordinirala delo v tej zadevi, je ob tem poleg ostalega že odredila izredni strokovni nadzor z namenom preveritve učinkovitosti izvajanja nadzora nad uslužbenci na mejnih prehodih.

Osumljenim policistom vročeni sklepi o prekinitvi delovnega razmerja

Zoper osumljene policiste zaradi kršitev pogodbenih obveznosti potekajo tudi delovnopravni postopki; tako so jim bili danes že vročeni sklepi o prekinitvi delovnega razmerja, saj so s svojimi ravnanji okrnili ugled policije oz. kršili pogodbene obveznosti.

Podobne primere zlorab odkrivajo tudi druge države na zunanji schengenski meji

S podobnimi primeri se sicer ukvarjajo tudi nekatere druge države na zunanji schengenski meji. Tveganje za zlorabe dovoljenega kratkoročnega bivanja v EU se bo predvidoma v letu 2022 dokončno odpravilo s tehnično rešitvijo t. i. sistema vstopa in izstopa (entry-exit), ki bo povsem avtomatiziral preverjanje vstopa in izstopa potnikov. Glede na naravo zlorabe pa lahko zagotovimo, da je bila varnost schengenskega prostora ohranjena.

Vir: Generalna policijska uprava