Tudi skozi Šmarje pri Jelšah kmalu kolesarska povezava

Foto: Pixabay

Župan občine Šmarje pri Jelšah in lokalni podjetnik Janko Orač sta v minulih dneh podpisala pogodbo o izgradnji kolesarske povezave skozi občinsko središče. Kolesarska povezava bo dolga nekaj manj kot 1300 metrov in bo vodila od parkirišča P&R pri železniški postaji do obstoječe kolesarske steze po Kolodvorski ulici. Pri tem bo kolesarska povezava prečkala glavno cesto na obstoječem prehodu za pešce pred občinsko stavbo in se nadaljevala ob glavni ulici v Rimsko ulico, se pri objektu Fenik spustila v Obrtniško ulico ter nadaljevala po ulici do priključka na obstoječo kolesarsko stezo.

Na občini ocenjujejo vrednost del na 59.943 evrov. Sama operacija bo sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4, ki z ostalimi podukrepi predvideva razvoj urbane mobilnosti in izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Pri projektiranju kolesarske povezave so upoštevali splošne usmeritve, ki veljajo za ureditev kolesarske infrastrukture. Z izvedbo omenjene naložbe se bodo v občini spodbujali ukrepi za trajno mobilnost in hkrati se bo izboljšala varnost kolesarjev.

undefined
Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

M.I.